Kritikstöd för halländska författare

Region Halland utlyser ett kritikstöd för halländska författare.

Boktrave i fönstersmyg.

Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Syftet med stödet

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka.

Författaren söker i formuläret längre ner på sidan (sista ansökningsdag var 14 juni)  och skickar samtidigt sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar:

Magnus William-Olsson
Tullgårdsgatan 36
116 68 Stockholm

Ansökningstiden är 15 maj - 14 juni. Senast den 27 augusti meddelas vilka författare som beviljats kritikstödet.

Urval och genomförande

  • En fristående redaktion med kritikerkompetens väljer ut den eller de författare som får kritikstöd i år.
  • Redaktionen väljer ut de två kritiker som kommer att samtala om boken/böckerna.
  • Samtalen sker under hösten 2018. Författaren meddelas tid och plats när samtalet skall genomföras.
  • Samtalet kommer att dokumenteras i en podd.