Kritikstöd för halländska författare

Region Halland utlyser nu ett kritikstöd för halländska författare.

Boktrave i fönstersmyg.

Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Syftet med stödet

Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Riktlinjer

Endast författare bosatta i Halland kan söka.

Författaren söker i formuläret längre ner på sidan (publiceras 15 maj) och skickar samtidigt sin senaste bok till angiven adress i tre exemplar:

Magnus William-Olsson
Tullgårdsgatan 36
116 68 Stockholm

Ansökningstiden är 15 maj - 14 juni. Senast den 27 augusti meddelas vilka författare som beviljats kritikstödet.

Urval och genomförande

  • En fristående redaktion med kritikerkompetens väljer ut den eller de författare som får kritikstöd i år.
  • Redaktionen väljer ut de två kritiker som kommer att samtala om boken/böckerna.
  • Samtalen sker under hösten 2018. Författaren meddelas tid och plats när samtalet skall genomföras.
  • Samtalet kommer att dokumenteras i en podd.

Ansökan om kritikstöd

Enligt dataskyddsförordningen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna ansökan så sparas de i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

Läs mer om dina rättigheter och om hur vi använder dina personuppgifter. 

Skicka din senaste bok till angiven adress i tre exemplar: Magnus William-Olsson, Tullgårdsgatan 36, 116 68 Stockholm

Enligt dataskyddsförordningen krävs samtycke för att spara personliga data. När du registrerar dina uppgifter här så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

Samtycker du till att Region Halland behandlar dina personuppgifter? Obligatoriskt
Godkänner du att vi publicerar ditt namn och en presentation på webben och i marknadsföring av kritiksamtalet? Obligatoriskt

När du klickar på "Skicka" kommer du att få en automatisk bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.