International Youth Media Summit

Sedan 2006 år är Kultur i Halland – Film engagerad i arbetet med organisationen International Youth Media Summit (www.iyms.org). Deltagare från mer än 20 länder träffas under några sommarveckor varje år och skapar film tillsammans och samtalar om mänskliga rättigheter.

Det 13:e IYMS ägde rum i Sydney, Australien 27 juli–8 augusti 2018. Det var andra gången som summiten ägde rum i Australien!  2017 var summiten rum utanför Falkenberg, på Katrinebergs folkhögskola.

Varför har Kultur i Halland ett så långsiktigt engagemang i IYMS?

  • Vi vill ta del av och bidra till kunskaper och praktiska erfarenheter i hur vi bäst ska undervisa i filmens hantverk, och i Media- och Informations-Kunnighetsfrågor (MIK), ur ett internationellt perspektiv. Det utvecklar våra skolor som undervisar i film, och oss som jobbar med dem, och ger våra filmelever nya möjligheter för framtiden.
  • Vi vill ge filmverksamma i Halland kunskaper om förutsättningarna för filmskapande runt om i världen, och kontakter till fördjupade samarbeten internationellt.
  • Vi vill ge unga vuxna möjlighet att växa, från elev till framtida filmare eller filmutbildare med kunskap om ledarskap inom film och media med internationella perspektiv.

International Youth Media SummitIYMS, International Youth Media Summit, är en organisation som anordnar internationella träffar en gång varje år, i syfte att ge ungdomar möjlighet att träffas för att diskutera och göra film omkring frågor som rör mänskliga rättigheter.

International Youth Media Summit 2018

Den 13:e upplagan av IYMS kommer att äga rum i Sydney, Australien. Cirka 70 ungdomar och filmhandledare från ett 20-tal länder träffas och samtalar om mänskliga rättigheter. Länder som deltar är bland andra Australien, Egypten, Pakistan, Italien, Japan, Kroatien, Makedonien, Nepal, Palestina, USA och Sverige. Utifrån samtalen skapas korta filmbudskap som deltagarna sedan skickar ut i världen för att informera, opinionsbilda och aktivera. Tidigare summits har ägt rum bland annat i Los Angeles (USA), Sydney (Australien), Belgrad (Serbien), och Katmandu (Nepal).

Kultur i Halland stödjer resa samt kursavgiften (logi och kost) för två deltagare till IYMS:

  • En ung deltagare 18 – 20 år.
  • En handledare i film, 25 år och uppåt.

Kriterier: Du ska vara skriven och verksam i Halland. Du ska vilja utveckla ditt filmkunnande. Du ska ha ett engagemang för mänskliga rättigheter, gärna kopplat till ett ideellt arbete. Du ska kunna delta i vissa förberedelsearbeten under våren. Du ska vara beredd att bidra med presentation av dina erfarenheter efter deltagandet i IYMS.

Ansökan öppnar i slutet av året.

Passar du inte in i kriterierna? Kanske bor du på annan ort? Då kan du själv finansiera ditt deltagande i IYMS! Du kan också pröva att söka stöd för resan via ditt filmresurscentrum, se www.filmregionerna.se.

gärna med i International Youth Media Summit på facebook! Där kan du läsa de senaste uppdateringarna!

Har du frågor? Kontakta Anna Eriksson.

Deltagare från Sverige berättar

Sverige har varit med sedan starten och totalt har cirka 20 deltagare från Halland varit med, som delegater och som filmhandledare.

Felicia Sahlin, hade just gått ut Sturegymnasiets filmlinje, då hon antogs för deltagande på summiten i Katmandu, Nepal 2016. Så här berättar hon om sina upplevelser från 2015:

My name is Felicia, I am 19 and I'm from Sweden. Right now I am studying to become a TV-production specialist at a college in Sweden. It's a 2–year educational program that educates the majority of roles existing in Film/TV production. This is my first year of study and right now I am trying to come up with what I want to specialize in. I am leaning towards editing because I find it most interesting and fun. Hopefully, editing is something that I will pursue in the future. Last year in Nepal was my first year at the Summit. Those two weeks were really intense, but I have never had so much fun and I really developed as a person during my stay. I am really thankful that I got the opportunity to be there and I am super excited for the next Summit in Falkenberg, Sweden, because I am looking forward to meet the old and the new delegates. We are like a big family that are spread all over the world and that’s one of the perks of the Summit: you get friends from all around the world and having fun while doing something important and to try to make a difference is the most amazing experience you could have.

Mer om IYMS

Läs mer om International Youth Media Summit här: http://iyms.org

International Youth Media Summit