Region Hallands kulturpris

Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.

Illustration: Jonatan KnutPriset delas ut till personer med anknytning till Hallands län.

Prissumman är 75 000 kr.

Region Hallands kulturpris 2016 delas ut under en ceremoni på regionfullmäktigemötet den 23 november.

Nominera Region Hallands kulturpristagare!

Nomineringar till kulturpristagare för 2016 kunde lämnas fram till den 1 augusti 2016.