Tema – Funktionsnedsättning

Alla människor med funktionsnedsättningar ska få hjälp att uppnå största möjliga fysiska, psykiska, intellektuella och sociala självständighet. Om du själv eller någon närstående har en varaktig funktionsnedsättning kan du kontakta Region Hallands handikappverksamhet.

Här kan du läsa mer om funktionsnedsättning.

Hälsa och funktionsstöd
Kommunikationscentrum
Hallands sjukhus Halmstad
Ingång 4, målpunkt K
301 85 Halmstad
Telefon 035-14 61 03
E-post handikappverksamheten@regionhalland.se