Vad får du betala?

Här hittar du information om olika avgifter och kostnader inom vården.  På vissa av sidorna här kommer du att länkas till www.1177.se/Halland. Bakom 1177 står alla Sveriges landsting och regioner för att ge alla vårdsökande samma, höga och kvalitetssäkrade information.