Rättigheter i vården

Här kan du läsa om de rättigheter du har i vården i Halland. På vissa av sidorna här kommer du att länkas till www.1177.se/Halland. Bakom 1177 Vårdguiden står alla Sveriges landsting och regioner för att ge alla vårdsökande samma, höga och kvalitetssäkrade information.