Patientnämnden

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Du kan också vända dig till Patientnämnden för att få råd och hjälp med att förmedla dina synpunkter. Patientnämnden fungerar som en opartisk lots mellan sjukvården och patienten, samtalet är kostnadsfritt och din berättelse hanteras konfidentiellt.