Fotoförbud

Vi värnar om alla människors rätt till trygghet och integritet. Du får därför inte fotografera, filma eller spela in ljud i Region Hallands lokaler, utan att först be om tillåtelse.

Vi strävar efter att vara så öppna och tillgängliga som möjligt, men patienternas och personalens integritet och rätt till trygghet kommer alltid i första hand. Regionens lokaler är inte generellt att betrakta som offentliga platser (enligt ordningslagen), vilket innebär att vi har rätt att sätta upp regler för att trygga patienternas rätt till sekretess.

Krav på tillstånd och undantag för detta

Fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåtet under förutsättning att ett tillstånd har getts. Med tillstånd menas att de personer som ska vara med på bild, film eller ljudupptagning på förhand ska ha gett sitt medgivande till detta. Inga andra personer än de som gett sitt tillstånd får förekomma på filmen, fotot eller ljudupptagningen.

Underårig (under 18 år) får inte fotograferas eller filmas utan anhörigs medgivande.

Lokaler som omfattas

Rutinen gäller alla lokaler där regionen bedriver hälso- och sjukvård, eller där patienter befinner sig ofta. Det gäller till exempel vårdavdelningar, mottagningar, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och ambulanser. Allmänna utrymmen som reception, kafeteria och väntrum omfattas också. Rutinen gäller alla människor som vistas i dessa lokaler, även regionens medarbetare.