Enkät: Har du behövt uppsöka akuten nyligen, och har tankar på förbättringar?

Region Halland undersöker just nu vilka behov du som invånare har när du är sjuk och behöver hjälp omgående – hur gör du idag och hur skulle du vilja få hjälp i framtiden?

Är du i åldern 18-44 år och har uppsökt akutmottagningen det senaste året, antingen för dig själv eller för ditt barn – hjälp oss att öka kvaliteten och förbättra framtidens vård genom att svara på vår enkät. Enkäten tar bara några minuter att besvara. Svaren behandlas anonymt. Stort tack för din medverkan!

Enkäten är nu stängd.

Vill du bidra med fler synpunkter om att söka vård akut? Vi söker personer att intervjua

Då vill vi gärna komma i kontakt med dig för att kunna ställa fler frågor. Du ska vara mellan 18-44 år och intervjun tar ca 30 minuter. Vänligen skicka en e-post till infomaster@regionhalland.se så kommer vi kontakta dig.

Mer om undersökningen

Undersökningen är en del i projektet ”Att söka vård akut – Insikter om invånarnas beteendemönster och förslag på nya vårdtjänster.” Utifrån resultatet, där enkäten är en aktivitet, kommer förslag på vårdtjänster eller andra lösningar tas fram, som kan fylla glappet mellan våra behov när vi söker vård akut och vad som erbjuds i Halland idag.