Hylte och Torup

Om du blir sjuk i Hylte och Torup finns det tre vägar att gå beroende på hur sjuk du är.

Är du...

1. ...kanske sjuk?

Gå in på www.1177.se/halland eller ring 1177 Vårdguiden, tfn 1177. En sjuksköterska ger råd om vård dygnet runt och bedömer om du behöver uppsöka sjukvården.

2 ... sjuk och behöver vård?

Ring Vårdcentralen Hyltebruk  eller Vårdcentralen Torup.

3 ... akut allvarligt sjuk eller skadad?

Ring 112 eller åk till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad. Det går också bra att söka vård i andra landsting/regioner.