Resevaccinationer

Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa!  Vi ger dig råd och utför vaccinationer för hela familjen. 

Vaccination

Tips

Var ute i god tid, gärna minst 4 veckor innan du reser, det behövs ibland flera besök innan resan. Oftast räcker dock ett besök.

Inför vaccinationer behöver du svara på en del frågor som ställs vid telefonkontakten med sköterskan.

Frågorna rör bland annat eventuella sjukdomar, mediciner, allergier, pågående graviditet och tidigare vaccinationer.

Sjukdomar vi vaccinerar mot

Hepatit A, Hepatit B, Kolera, TBE, Polio, Stelkramp, Mässling, Difteri och Malaria.

OBS! Endast kontanter eller bank-/kreditkort, faktura lämnas ej. Betalning ska ske vid varje vaccinationstillfälle och ingår inte i högkostnadsskyddet.