Besök Hälsoveckan i Kungsbacka

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvården och Vårdcentralen Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap den 11 oktober på Elof Lindälvs gymnasie.  Men det händer också mycket roligt lokalt på varje ort. 

Utställning på Folktandvården Åsa

8-12 oktober

Besök oss gärna i veckan, vi kommer ha en posterutställning i väntrummen och en mini-utställning om produkter för muntorrhet. 

Utställning på Vårdcentralen Fjärås

8-12 oktober

Kom och prata hälsa med oss! Vi kommer ha en utställning i väntrummet om hälsa, samt information kring alkohol, tobak. I samarbete med Apoteket bjuder vi även på vitamindricka.