Familj

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvården ochVårdcentralen* Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap.Träffa oss gärna på Galleria Stortorget i Falkenbergden 9:e och 12:e oktober. Kontrollera ditt blodtryck, mätblodsocker och få munvårdstips!

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.

Familj

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvården och Vårdcentralen* Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap.Träffa oss gärna på Hallarna den 9:e och 11:e oktober. Mät din handstyrka, gå tipspromenad och få munvårdstips.

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.

Familj

Under Hälsoveckan bjuder vårdcentralen och Folktandvården in till öppet hus i Hyltebruk och Torup. Passa på att ta ditt blodtryck, mäta blodsocker, få munvårdstips, gå tipspromenad och mycket mer. 

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.

Familj

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvårdenoch Vårdcentralen*  Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap. För vi tror att kunskap gör skillnad.

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.

Familj

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvården och Vårdcentralen* Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap. Vi syns även på Coop i Knäred för att prata frisktandvård och ge munvårdstips! 

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.

Familj

Under Hälsoveckan erbjuder vi på Folktandvården och Vårdcentralen* Halland gratis föreläsningar om stress och föräldraskap. Träffa oss också på Gallerian i Varberg den 12-13 oktober ochf prata hälsa!

*gäller på de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland.