Förlossningsavdelningen och BB

Välkomna till Förlossningsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad. Välkomna också till en av de största stunderna i livet. Vi kommer att göra allt för att denna händelse ska bli så positiv som möjligt.

På vår förlossningsavdelning föds ungefär 1900 barn varje år. Den bildar tillsammans med BB-avdelningen och barnklinikens nyföddhetsavdelning - för nyfödda som behöver speciell vård - en enhet för förlossning och nyföddhetsvård. Här vårdas även kvinnor med problem under graviditeten.  

Avdelning 10 BB ligger i moderna lokaler i entrébyggnaden på plan 3. Här får även partner och familj  plats och omsorg. I anslutning till BB-avdelningen ligger också BB-mottagningen.

Vi har anpassat våra avdelningar så att föräldrarna och syskon ska få mycket tid tillsammans, så att ni ska få en bra start på ert nya liv.

 

Besöksförbud!

 Tillsvidare är endast närmast anhörig (pappa/partner) välkommen till Förlossningsavdelningen, BB 10 och 15 samt Neonatalavdelning 17. Detta för att minska risken för de nyfödda att smittas av Calicivirus (vinterkräksjuka) samt RS-virus. Besöksförbudet gäller även barnets syskon.