Hörselvård

Till oss på hörselvården kan du vända dig om du har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, tinnitus eller om du har svårt att höra/uppfatta vad andra säger så att det får konsekvenser för din kommunikation och samvaro med andra. Är du anhörig och upplever svårigheter på grund av att någon i familjen inte hör kan du också vända dig till oss.

Inom hörselvården arbetar:
Avdelningschef, audionom, ingenjör, kurator, logoped, läkare,
medicinsk sekreterare, pedagog, psykolog, teckenspråkslärare och tekniker.

Hörselvården är uppdelad i två enheter Hörselmottagningen och Hörselhabiliteringen

Är du vuxen och behöver hörapparat eller hörseltekniska hjälpmedel eller är i behov av service av dina hjälpmedel är du välkommen att kontakta Hörselmottagningen.

Är du vuxen och i behov av pedagogiskt och/eller psykosocialt stöd och har haft kontakt med Hörselmottagningen eller är du närstående och upplever svårigheter på grund av att någon i familjen inte hör?
Kontakta Hörselhabiliteringen.

Är du barn/ungdom med en hörselnedsättning/dövhet eller närstående är du välkommen att kontakta Hörselhabiliteringen.

Vill du veta mer om hörselvård läs mer på 1177.se