Hjälpmedelscentrum Halland

Hjälpmedelscentrum ingår i Hälsa och funktionsstöd och är Region Hallands specialenhet för funktionsnedsattas hjälpmedel. Vi tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition, kommunikation, personlig medicinsk behandling, inkontinens- och sexualhjälpmedel.

Inom Hjälpmedelscentrum finns en samlad och bred kompetens såväl medicinsk som teknisk. Uppgiften är att genom utprovning, anpassning och underhåll av hjälpmedel underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.Vi arbetar med såväl information/konsultation, inköp, lagerhållning som teknisk service av hjälpmedel. Verksamheten omfattar hela länet.

På Tema Hjälpmedel på www.1177.se kan du läsa mer om hjälpmedel.

1177.se Tema hjälpmedel

Information till dig som brukare/patient

Information till förskrivare

Hjälpmedelscentrum Halland 
Du kommer länkas vidare till Region Hallands webbplats för vårdgivare.