Handikappkonsulent

Regionens handikappkonsulent ger råd och information i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att utifrån gällande handikapplagstiftning uppmärksammarättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren.

Foto på röd blomma

 

Handikappkonsulenten medverkar i planering av regionens insatser inom handikappområdet och arbetar med genomförandet av regionens handikappolitiska program.

Handikappkonsulenten är även sekreterare i Regionhandikapprådet samt samordnar kontaktverksamheten mellan regionen och handikapporganisationerna i länet.

I handikappkonsulentens uppdrag ingår också att arbeta med övergripande handikappfrågor som rör följande områden i samhället:

  • samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning
  • hälso- och sjukvård
  • social verksamhet
  • byggnation och tillgänglighet
  • kollektivtrafik och färdtjänst
  • kultur och fritid
  • stödja handikapporganisationer i deras handikappolitiska arbete


Handikappkonsulenten handlägger även bidragsansökningar till:

  • Föreningsbidrag till handikapporganisationer
  • Bidrag till enskilda personer för speciella kostnader i samband med sjukdom