Ledning och organisation

Hallands sjukhus omfattar de tre sjukhusen i Halland (Halmstad, Kungsbacka och Varberg). Martin Engström är sjukhuschef och verksamheten är indelad i områden,  varav vissa har ett länsövergripande ansvar och andra ett lokalt ansvar för ett sjukhus.

Sjukhuschef: Martin Engström
Bitr. s
jukhuschef:
Lena Johansson

Ekonomichef: Jouko Vanhala
Personalchef: Åsa Ohlsson-Drangel
Kommunikationschef: Marianne Kondrup
Chefläkare: Birgitta Lagerqvist

Områdeschefer:

Område 1 Medicinska specialiteter och akutsjukvård: tf Carina Forsberg
Akutkliniken Hallands sjukhus, Infektionskliniken Hallands sjukhus, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg.

Område 2 Integrerad specialistvård: Ulrika Christensen
Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Hudkliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka, Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka, Rehabkliniken Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus, Ögonkliniken Hallands sjukhus, Öron-, näsa och halskliniken Hallands sjukhus

Område 3 Opererande specialiteter:  Mattias Berggren
Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Urologikliniken Hallands sjukhus. 

Lednings- och verksamhetsstöd: tf Lena Johansson
Ekonomiavdelningen, ledningskansliet, Medicinsk teknik Halland och personalavdelningen.