Hallands sjukhus – "Bäst i test"

Hallands sjukhus bedriver en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och jobbar med ständiga förbättringar. Vi har bra resultat i flera nationella mätningar inom olika områden. Här kan du läsa om några exempel på våra goda resultat!

Bildcollage på personal

Hallands sjukhus fortsätter klättra i AT-rankingenAT-läkare på Hallands sjukhus Halmstad

 I AT-rankingen för 2017 har Hallands sjukhus Halmstad klättrat tre placeringar – från plats 11 till plats 8. Hallands sjukhus Varberg har klättrat 4 placeringar – från plats 24 till plats 20. Detta av totalt 67 AT-placeringar i Sverige. Rankningen genomförs av SYLF, Sveriges yngre läkarförening.

Halländsk vård håller hög kvalitet

Det visar SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) årliga jämförelse av vården bland landets 21 landsting och regioner. De har tittat på 16 olika områden och lägger man ihop alla resultat så är Hallands sjukvård näst bäst i Sverige. Läs pressmeddelandet

Nöjda patienter

Patienterna på Hallands sjukhus är mer nöjda med sin vård än genomsnittet i Sverige. Så kan man sammanfatta resultaten av nationella patientenkäten 2016 inom svensk sjukhusvård. Vi är bättre än genomsnittet bland annat när det gäller patienters delaktighet, trygghet och bemötande. Undersökningen är genomförd av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Läs pressmeddelandet.
Läs hela undersökningen från SKL

Årets medarbetare i Region HallandPia Johansson

Många har sluppit trycksår tack vare årets medarbetare Pia Malm ihärdiga arbete för att förbättra omvårdnaden för patienten. Pia har varit en drivande kraft i arbetet att göra Hallands sjukhus till ett av de bästa sjukhusen i Sverige när det gäller att undvika trycksår hos patienter. Hallands sjukhus är ett av de sjukhus med lägst antal patienter med trycksår under sin tid osm inneliggande på sjukhus.

Vi tänker på miljön!

Vårt nybyggda hus på Hallands sjukhus Varberg där dialysmottagningen ligger har blivit utsett till "Årets miljöbyggnad 2016" av Sweden Green Council. 
Hallands sjukhus deltar i ett innovationsprojekt med syfte att ta fram två produkter av förnybara råvaror som ersätter fossil råvara.

Vi är populära bland AT-läkare

När AT-läkare (allmäntjänstgöring) under 2016 fick ranka var de helst går sin utbildning klättrar både Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg uppåt på listan. AT-läkarna är framför allt nöjda med stödet från sina kollegor, själva introduktionen och organisationen runt dem. Rankningen genomförs av SYLF, Sveriges yngre läkarförening.

Sjuksköterskestudenter rankar Hallands sjukhus högt

I Vårdförbundet Students VFU-ranking (verksamhetsförlagd utbildning) 2016 kom Halmstad högskola på tredje plats. Högskolans VFU-placeringar, det vill säga praktikplatser för sjuksköterskestudenter, är förlagda på Hallands sjukhus, vilket innebär att även vi fick goda betyg i undersökningen!

Överlag var studenterna väldigt nöjda med sin praktik och tyckte att de fick ett bra stöd från sina handledare i verksamheterna.

http://regionhalland.se/om-region-halland/nyheter/sjukskoterskestudenter-gillar-hallands-sjukhus1/

Halland är bäst i landet på behandling av diabetes!

Resultat från Nationella Diabetesregistret visar att vi i Halland är bäst på att ta hand om våra diabetspatienter i landet.Diabetesteamet Varberg
- Att vi har kunnat nå de framgångsrika resultaten beror på ett medvetet och aktivt arbete av många inom regionen, säger Jesper, diabetesöverläkare och främst på bilden.
Region Halland har bland annat avsatt extra medel så att fler patienter kan kontrolleras regelbundet och sjuksköterskorna får tid att coacha dem extra.