Läkarstuderande jobbar hos oss

Johan och Anna är två av våra duktiga semestervikarier. De har studerat åtta terminer på läkarprogrammet i Umeå. I sommar har de valt att arbeta som undersköterskor på Hallands sjukhus Varberg för att få ytterligare vårderfarenhet.

Läkarstudenterna Johan och AnnaAnna jobbar på förlossningen och Johan på en enhet vid intensivvårdsavdelningen där patienter vårdas efter en operation.

- Det är roligt och lärorikt att jobba här på sjukhuset, och det är bra att få mycket träning i praktiska moment och patientkontakt, säger Johan och Anna som ser fram emot sin fortsatta sommar i Halland.

Vi gillar när läkarstuderande vill jobba som undersköterskor hos oss under sin studietid, gör du också det? Gilla gärna inlägget på Hallands sjukhus Facebooksida. Du hittar sidan här.