Stöd om du vill sluta röka eller snusa

Om du bestämt dig för att sluta röka eller snusa har du möjlighet att få stöd av en tobaksavvänjare som finns på din vårdcentral. Tillsammans kartlägger ni dina vanor. Hur länge och hur mycket har du rökt/snusat? Hur beroende är du? Vad har du för inställning till att sluta? Ibland sker rådgivningen individuellt och ibland i grupp, där du kan dela erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Du får hjälp att diskutera dina motiv för att sluta använda tobak och vilka hälsovinster det medför. Som ett ytterligare stöd kan hälso- och sjukvården också skriva ut olika läkemedel som kan hjälpa dig att bli tobaksfri.

Tjänsten ”Rökfri” kan vara ett stöd när du vill bli av med ditt beroende. I tjänsten får du coaching, tips och råd och kan hela tiden följa dina framsteg. Rökfri finns på webben eller som app till din smartphone och är helt gratis.

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak, ring 020 – 84 00 00.