Stöd om du vill förändra dina matvanor

Vill du ha råd om mat eller behöver stöd för att förändra din vikt kan du diskutera dina matvanor tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen på din vårdcentral. Där kan du få råd om dina matvanor och hur de kan påverka din hälsa. Du får också hjälp med det du behöver förändra, och att ta fram strategier för att hantera hinder och svårigheter.

I Tema Hälsa och livsstil på 1177 Vårdguiden kan du kan lära dig hur du komponerar en bra måltid och om olika näringsämnen. Du hittar också tips och inspiration på måltider och mellanmål som är bra för din hälsa.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du ytterligare information om mat och näring. Där kan du också testa dina matvanor via självtestet Matvanekollen.