Stöd om du vill förändra dina alkoholvanor

Vill du prata med någon om dina alkoholvanor kan du alltid vända dig till din vårdcentral. Där kan du få återkoppling på din alkoholkonsumtion, samt diskutera hur och om den kan vara relaterad till eventuella hälsoproblem som du har.

I Tema Hälsa och livsstil på 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om de konsekvenser alkoholen har på din hälsa och testa om du har ett riskfyllt beteende kring alkohol. Där finns även råd om vad du kan göra och var du kan vända dig om någon i din närhet dricker för mycket. 

Via tjänsten Alkoholprofilen kan du testa dina alkoholvanor. På Alkoholhjälpens webbplats finns mer information för dig som är orolig över ditt eget drickande eller för någon du bryr dig om.