Stöd om du vill börja eller motionera mer

Om du behöver stöd att börja röra på dig kan du bli ordinerad fysisk aktivitet på recept (FaR). Resultatet följs upp på samma sätt som när du ordineras ett läkemedel. Receptet ska vara anpassat till dina förutsättningar när det gäller typ av aktivitet, hur mycket du ska anstränga dig samt hur ofta och hur länge behandlingen ska pågå. De som får ordinera FaR är hälso- och sjukvårdspersonal med särskilda kunskaper om fysisk aktivitet och FaR. Det vanligaste är att det är en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Region Halland samordnar FaR-verksamheten tillsammans med Hallands Idrottsförbund, och i alla kommuner finns en aktivitetskatalog till hjälp för dig och förskrivaren att hitta rätt aktivitet.

Tema Hälsa och livsstil på 1177 Vårdguiden finns tips på hur du kommer igång med träningen och information kring olika träningsformer. Du hittar också filmer som visar hur du kan träna hemma, miniträningsprogram som du kan göra på jobbet samt olika avslappningsövningar. Dessutom kan du testa om du rör dig tillräckligt mycket i din vardag.