Hälsa och livsstil

Du kan själv påverka din hälsa genom aktiva val, så som att äta hälsosamt, motionera regelbundet och inte röka eller snusa. Vidare påverkar dina alkoholvanor hur du mår, men även stress och sömn är avgörande för att du ska uppleva en god hälsa. En liten förändring av dina levnadsvanor kan ha positiv effekt på din hälsa och minska riskerna för att du ska bli sjuk.

Hälsa och livsstil

Du kan själv påverka din hälsa genom aktiva val, så som att äta hälsosamt, motionera regelbundet och inte röka eller snusa. Vidare påverkar dina alkoholvanor hur du mår, men även stress och sömn är avgörande för att du ska uppleva en god hälsa. En liten förändring av dina levnadsvanor kan ha positiv effekt på din hälsa och minska risken för att du ska bli sjuk.

På 1177 Vårdguiden, Region Hallands webbplats om vård och hälsa, under temat Hälsa och livsstil kan du få mer information och på olika sätt inspireras till en sundare livsstil.

Solvanor

De flesta av oss tycker att det är härligt att vistas i solen och det mår vi också bra av. Men tänk på att för mycket sol kan skada din hud och öka risken för hudcancer. Därför är det viktigt att sola med försiktighet och att använda solskyddsfaktor eller skyddande kläder. På 1177 Vårdguiden finns mer information om hur du kan sola säkert och undvika solskador. 

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete i Region Halland

Region Halland arbetar systematiskt och målinriktat för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I hälso- och sjukvården arbetar vi med att stödja dig som invånare att göra hälsosamma val. I menyn till vänster kan du läsa mer om det stöd som erbjuds.