Vårdval Halland öppen specialiserad vård

Modellbeskrivningen för Vårdval Halland öppen specialiserad vård är uppdaterad med följande innehåll:

 • Det finns ett telefonnummer dit man kan vända sig om man har frågor kring modellen och införandet av vårdvalsmodellen i specialiserad vård.
  Numret är 035-13 48 18.
 • Har man frågor om vårdvalet i närsjukvården kan man liksom tidigare ringa
  035-13 49 00.
 • En viss korrigering har gjorts av prislistan för psykiatrin genom att ersättningen i vissa fall blivit högre. Korrigeringen påverkar inte det totala kostnadstaket eller riskfördelningen. 

Följ länken här för att komma till modellbeskrivningen.

Om Vårdval Halland specialiserad öppen vård

Nu tar vi nästa steg för att öka valfriheten i vården för invånarna i Halland när vi bygger ut det halländska vårdvalet med öppen specialiserad vård. På detta sätt ska vi stärka hallänningens rätt att välja vård – också inom den specialiserade öppenvården. Vi börjar med fyra diagnoser inom vuxenpsykiatrin och ett antal diagnoser inom hudsjukvården.

Målet är att invånarna ska bli ännu mer nöjda med tillgängligheten och kvaliteten i den specialiserade öppenvården.

Regionfullmäktige har beslutat följande

 • Ett utökat vårdvalssystem inom specialiserad somatisk och psykiatrisk öppenvård som inte kräver sjukhusens resurser
 • En ersättningsmodell för specialiserad öppenvård kopplat till patientens val, LOV (Lag 2008:962 om valfrihetssystem)
 • En sammanhållen vårdvalsmodell där patientens val av vårdenhet utgör grunden och stödet för val av öppenvårdsspecialist
 • Vårdval Halland Plus kan starta från den 1 januari 2014

Långsiktigt ska vårdvalet ge alla patienter lika möjligheter att välja vårdgivare inom större delar av den specialiserade öppenvården.

Läs mer

På sidorna till vänster kan du läsa mer om hur vårdvalet i öppen specialiserad vård kommer att fungera. Du som är intresserad av att arbeta som leverantör av vård i det utökade vårdvalssystemet kan också läsa mer om hur du gör för att ansöka.

Frågor:
Välkommen att vända dig till vår informationstelefon om det utökade vårdvalet, telefon 035-13 48 18.