Vårdval Halland

I Halland infördes vårdvalet 2007. Drivkraften var valfrihet för hallänningen och en vilja att skapa förtroende för den nära vården - att göra närsjukvården till det naturliga förstahandsvalet.

Det är fortfarande detta som driver utvecklingen framåt mot ett utvidgat vårdval med fler kompetenser.

Vårdval Halland ger frihet för vårdens medarbetare att utforma den bästa vården för sina patienter. Bland annat baseras ersättningen på hela vårdvalsenhetens arbete.

Hälso- och sjukvårdspengen täcker kostnaden för invånarens bassjukvård, för vård som ges hos andra vårdenheter inom närsjukvården i Halland samt hos andra landsting. Kostnaderna för läkemedel ingår inte.

Genom Vårdval Halland formar Region Halland en närsjukvård som är patientens stöd, samordnare och lots inom all hälso- och sjukvård. Sedan införandet 2007 utvecklas modellen ständigt. Ett exempel på det är målen som förändras varje år för att ytterligare öka kvaliteten på hälso- och sjukvården.

Vårdvalet utökas med öppen specialiserad vård

Från den 1 januari 2014 utökas Vårdval Halland med viss öppen specialiserad vård.  Genom det utökade vårdvalet ska invånarna kunna välja vårdgivare också när det gäller den specialistsjukvård som inte kräver sjukhusets resurser, och som inte kan ges i närsjukvården. Inledningsvis gäller det en rad behandlingar inom hudsjukvård och vuxenpsykiatri.

 Läs mer om det utökade vårdvalet genom att följa länken här.