Vård i EU och EES

Från och med oktober 2013 börjar ersättningslagen gälla i Sverige. Det innebär att möjligheten söka planerad vård i EU och EES stärks.

Patienter har sedan tidigare rätt att söka planerad vård i EU och EES-länderna Liechtenstein, Island, Norge samt Schweiz i de fall när väntetiden beräknas bli för lång i Sverige. Med den nya ersättningslagen kan patienter söka vård i EU eller  EES oberoende väntetid.

För att få ersättning för planerad vård utomlands krävs att vården skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige.

Patienter som vill söka vård i EU eller EES

Försäkringskassan har ansvar för att informera och hjälpa medborgare som vill söka planerad vård i EU och EES. Det finns tre sätt att få ersättning:

  • Förhandstillstånd: Om väntetiden för vård är för lång i Sverige kan patienter ansöka om ett förhandstillstånd om vård utomlands. Då får patienten ett intyg (S2) från Försäkringskassan som man får visa upp för vårdgivaren i det aktuella landet. Med ett sådant intyg behöver patienten inte lägga ut några pengar själv för vården, förutom patientavgiften. Gäller EU, EES samt Schweiz.
  • Förhandsbesked: Patienter kan ansöka om förhandsbesked. Då får man besked från Försäkringskassan att ersättning kommer att ges för en viss behandling vid ett visst vårdtillfälle. Patienten får själv betala för vården och i efterhand ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Gäller EU och EES-länderna Liechtenstein, Island och Norge.
  • Ersättning i efterhand. Patienter kan ansöka om ersättning för kostnader man haft för vård i EU eller EES-länderna Liechtenstein, Island och Norge. Detta görs också hos Försäkringskassan.

I samtliga fall fakturerar Försäkringskassan berört hemlandsting eller region.

Patienter från EU eller EES som vill söka vård här

Med ökad patientrörlighet i Europa kan det också innebära att fler patienter vill komma till Region Halland för planerad vård.

Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att informera om svensk hälso- och sjukvård till personer och myndigheter i andra EU- och EES-länder.

När Region Hallands verksamheter tar emot patienter från EU eller EES kan patienten komma att visa ett intyg (S2) som innebär att regionen får ersättning från Försäkringskassan. Patient kan också välja att betala själv för den planerade vården.

Frågor?

Kontakta Carina Werner, utvecklare Region Halland
tfn 035 - 13 47 97
mejl carina.werner@regionhalland.se

Hygienrutiner – viktigt att tänka på!

I samband med sjukvård utomlands och när patienter från andra länder kommer hit för vård, ökar risken för smittspridning med multiresistenta bakterier (MRB). Det är viktigt att vårdpersonal tillämpar särskilda hygienrutiner för att förhindra smittspridning till andra patienter. Läs mer hos Vårdhygien i Halland.

Värt att veta

Patientförsäkring: Patientförsärkringen gäller för vård i Sverige och om vården ges på regionens eller landstingets initiativ och bekostnad. Även andra länder har patientförsäkringar men innehåll och ersättning kan variera. Vad händer när man skadas i samband med planerad vård utomlands har patienten eget ansvar för att ta reda på.

Hemtransporter i samband med vård utomlands: Om man har fått sjukvård EU eller EES-land och måste åka eller transporteras hem på ett annat sätt än det man planerat, får man både ordna och betala resan själv. Det gäller om man till exempel behöver åka hem med ett dyrare färdmedel eller om man måste transporteras med ambulansflyg. Samma gäller om någon avlider utomlands. Normalt ersätter dock reseförsäkringar för hemresor och hemtransporter och även hemtransporter av avlidna.