Vaccinationstider influensa 2017

Här kan du som vårdgivare lämna vaccinationstider inför höstens influensakampanj som drar igång den 6 november 2017.

Lämna tiderna senast den 1 september!

Namn på vårdcentral/distriktssk.

Kontaktperson (den som ska
godkänna korrekturet)

Kontaktuppgifter

Kommun Obligatoriskt

Hur vill ni att patienterna ska komma till er?

Under vilka veckor vaccinera ni?

Under vilka dagar har ni öppet för vaccination?

Fyll i de tider ni tar emot patienter för vaccination (Om ni vaccinerar olika tider olika veckor skriv i fritextrutan)

Fritext

Om ni önskar att patienterna gör
en telefonbokning uppge telefonnummer och telefontid

Övrig information till patienterna