Vaccination livmoderhalscancer (HPV) - information för vårdgivare

Vaccination mot HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer, ingår nu i det allmänna vaccinationsprogrammet. Flickor födda 1999 och senare vaccineras i skolan när de är cirka 11-12 år gamla. Dessutom genomför Region Halland en satsning under 2012 för att tjejer födda 1993-1998  också ska få gratis vaccination. Dessa tjejer vaccineras på vårdcentralen.

Tjejer som gör hjärtan med händerna

Vaccinationen består av tre sprutor som tas månad 0, 2 och 6 och ges av vårdcentralerna. Därefter har tjejen 70 procents skydd mot livmoderhalscancer. Viktigt att betona är att man alltid ska gå på cellprovskontrollerna, som man kallas till från det att man är 23 år, för att få ytterligare skydd.

Start för vaccinering och kampanj är 1 mars 2012. Start på påminnelsekampanjen är den 7 september 2012.
Informationen här rör främst den vaccinering som genomförs på vårdcentralerna. Men mycket är också för skolhälsovården såsom utbildningsmaterial, Svevac och beställningsrutiner.