Tandvård

Informationen om tandvård för vårdgivare är flyttad till Region Hallands extranät.

För att nå informationen på extranätet behöver du ha en behörighet.

Mer information om behörighet till extranätet och inloggning.

Adressen till extranätet är: https://extra.regionhalland.se.

Du hittar informationen under fliken Vård och hälsa/ Tandvård