Senior alert - ett nationellt kvalitetsregister

Informationen om Senior alert för vårdgivare är flyttad till Region Hallands extranät.

För att nå informationen på extranätet behöver du ha en behörighet.

Mer information om behörighet till extranätet och inloggning.

Adressen till extranätet är: https://extra.regionhalland.se.

Du hittar informationen under fliken Vård och hälsa/ Vård och socialtjänst/Äldre