tU-VMA/Krea utgår ur Region Skånes analyssortiment

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190114

Förändring fr.o.m. 14 januari 2019

tU-VMA/Krea utgår ur Region Skånes analyssortiment
På grund av att tU-VMA/Krea utgår ur Region Skånes analyssortiment kommer möjlighetan att beställa provet via VAS upphöra. Analysen skickas fortsättningsvis till Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För mer information se Analysförteckning.


Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05