Larmgränser

För vissa analyter finns angivna larmgränser. Då koncentrationen av respektive analys ligger utanför angiven larmgräns föranleds laboratoriet att meddela analysvärdet till beställaren per telefon. Undantag görs i de fall då patientens låga eller höga värden är kända sedan tidigare eller vid blastceller hos tidigare känd patient. Undantaget gäller även de patienter som tillhör de njurmedicinska mottagningarna eller dialysavdelningarna och som tidigare haft ett kreatinin >300 µmol/L.

Analys Nedre
larmgräns
Övre
larmgräns
Enhet
P-Calcium ≤ 1,80 ≥ 3,00 mmol/L
S, aB-Calciumjon  < 1 år Ingen larmgr. Ingen larmgr.  
≥1 år ≤0,80 ≥ 1,60 mmol/L
B-Celler mikroskopi/Cellavision Blastceller  
S-Digoxin - ≥ 3,0 nmol/L
P-Glukos ≤2,5 ≥ 25,0 mmol/L
B-Hb ≤16 år ≤ 90 ≥ 200 g/L 
Vuxna ≤ 70 ≥ 200 g/L
P-Kalium ≤ 2,5 ≥ 6,0 mmol/L
P-Kreatinin - ≥ 300  µmol/L
S-Litium - ≥ 1,5  mmol/L
B-Leukocyter ≤ 1,00  ≥ 40,00  x 109/L
S-Metanol - ≥ 2 mmol/L
P-Natrium ≤ 120  ≥ 160  mmol/L
B-Neutrofila granulocyter ≤ 0,5 - x 109/L
P-PK - ≥ 7,0 INR
S-Teofyllin - ≥ 110  µmol/L
B-Trombocyter ≤ 20 - x 109/L