Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-hCG fri betakedja
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Indikation för mätning av hCG fri betakedja är som delparameter för riskbedömning av kromosom-avvikelse hos foster vid sk tidig trimesterscreenning.

Centrifugeras inom 4 timmar.

Vid förvaring >1 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2016-02-28 kl 09:53 av Joel Holm