Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ery-Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering)
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

* Om BLODTRANSFUSION givits före provtagning måste detta anges på remissen.
* Om möjligt, diagnostisera och behandla eventuell JÄRNBRIST före analys för att undvika onödig DNA-analys.
* ANAMNES underlättar selektion till DNA-analys och bedömning.

Analysen omfattar Hb, MCH, screeningundersökning med HPLC, där andelen HbA2 och HbF bestäms samt en läkarbedömning. I de fall där utredningen inger misstanke om alfa-, beta-thalassemi eller hemoglobinvariant görs en DNA-verifiering.

Bör skickas provtagningsdagen.

Ska vara laboratoriet tillhanda inom 4 dagar.

Uppdaterad 2018-05-28 kl 02:03 av Rosita Ivarsson