Analysförteckning

Sök på bokstav:

Rotavirus antigen i faeces
VAS Provkod: RotaAd
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Metod: Virusantigenen påvisas med immunkromatografisk teknik (ITC).
Kommentar/mer info:

Rotavirus delas upp i fem serogrupper, A till E, men virus hörande till grupp A anses orsaka >90 % av Rotavirus infektioner hos människan.

Viruset är en relativt vanlig orsak till diarré hos små barn (<2 år) och mindre ofta hos äldre barn och gamla. Symptombilden inkluderar häftig diarré, kräkningar och feber. Hos immundefekta barn kan infektionen bli kronisk. Nosokomial spridning av denna mycket smittsamma tarmpatogen på barnkliniker och neonatalavdelningar förekommer.

Adenovirus - Flera olika serotyper kan orsaka gastroenterit. Spridningen från smittade personer kan ske genom direkt eller indirekt kontakt, via luftvägssekret och via vatten. Infektioner orsakade av adenovirus förekommer året runt.

Svarstid: Prov som anländer till laboratoriet senast kl 15.30 vardagar eller 11.00 på lördagar analyseras samma dag.
Analysfrekvens: Må - lö
Pris: se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2016-05-26 kl 12:51 av Annelie Bajkusa