Analysförteckning

Sök på bokstav:

Csv-Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer)
Analyserande lab:

EXTERN SU Möln

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:
Neurokemi, hus V3
Laboratoriemedicin Klinisk Kemi
SU/Mölndal

431 80 Mölndal

tfn 031 - 343 49 61
Klinisk kemi SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

SU Remisser

» Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

Plaströr av polypropylen

Websesam art nr 50206
Kommentar/mer info:

Ett rör likvor tas:
Vuxna: Tag de första 10-12 mL.
Barn (<16 år): Tag de första 3 mL.

Det är viktigt att dessa volymer hålls eftersom gradient föreligger i spinalkanalen för olika proteiner, peptider samt neurotransmittorer. Spinalvätskan blandas väl innan ev portionering sker.

Provet centrifugeras. 
Minst 0,5 mL supernatant per ingående analys avskiljs i var sitt polypropylenrör.

Bör anlända analyserande laboratorium inom 24 tim. I annat fall fryses provet.

Prov skickas måndag - torsdag.

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:20 av Rosita Ivarsson