Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Aminosyror
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU » ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsult alt SU Remisser

KS: Konsult

SU Mikro:
Remiss kan erhållas på » Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

Na-Heparinrör (NH) 6 ml mörkblå propp

Kommentar/mer info:
UMAS -Kem

Tas kapillärt i microtainer med EDTA.

Prov tas helst fastande och om det inte är möjligt tas provet före nästa matintag.

Ange sjukhistoria, frågeställning och aktuell medicinering. Vid uppföljning av patient med medfödd metabol sjukdom ange gärna om kontroll eller försämring.
 
Vid förvaring >8 tim fryses plasma.

Kvantitering av Taurin, Aspartat, Treonin, Serin, Asparagin, Glutamat, Glutamin, Prolin, Glycin, Alanin, Citrullin, alfa-Aminosmörsyra,Valin,
Cystin, Metionin, Isoleucin, Leucin, Tyrosin, Fenylalanin, beta-Aminosmörsyra, Ornitin, Lycin, 1-Metylhistidin, Histidin, 3-Metyl-histidin, Arginin samt sammanfattande bedömning.

 SU -Kem

Remiss kan erhållas på www.sahlgrenska.se/su/analyslista-kliniskkemi

Remiss 2 - Metabola sjukdomar

PST-rör 3 mL
mintgrön propp

Tas kapillärt i microtainer med Li-heparin och gel eller EDTA

För diagnos av störningar i aminosyrametabolismen är provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag). Minsta analysvolym 200 µL plasma, motsvarar ca 500 µL helblod.
Provet centrifugeras, plasman avskiljes och förvaras i kyla.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Undvik att skicka proverna över en helg.

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:21 av Rosita Ivarsson