Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Zink
VAS Provkod: ZINK
Analyserande lab:

KEM (Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Serum avskiljs inom 4 tim till plaströr med ofärgad propp.

Enhet: µmol/L
Referensintervall:
10 - 17
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:45 av Rosita Ivarsson