Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent)
VAS Provkod: RETHE
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Anger beräknat hemoglobininnehåll i reticulocyter.

Enhet: pg
Referensintervall:
28-35
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:52 av Joel Holm