Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Albumin
VAS Provkod: ALBTU
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 2

Provtagningsmaterial:

Väl blandad dygnsurin eller stickprov avskilt i vakuumrör för urin.

Vakuumrör: Websesam art nr 50736
Överföringsstrå: Websesam art nr 50737
Metod: Immunkemisk metod
Kommentar/mer info:

Samlingstid och volym anges på remissen.

Ingår även i Pt(U)-Proteinprofil, myelomstatus och Pt(U)-Proteinprofil, njurststus.

Enhet: mg/d
Referensintervall:
Dygnsurin: 0 - 24
Analysfrekvens: Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-04 kl 02:42 av Rosita Ivarsson