Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym)
Analyserande lab:

EXTERN Hbg Kem

Provet skickas till
Klinisk Kemi Halland

Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Avd för Klinisk Kemi
Helsingborgs Lasarett

251 87 Helsingborg

tfn 042 - 406 21 01

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Patienten bör ej ha ätit 4 tim före provtagning. 

Uppdaterad 2018-12-30 kl 07:54 av Joel Holm