Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA HLA-B27 typning
VAS Provkod: HLAB27
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Provtagning: Patienter som erhållit blodtransfusion kan ha rester kvar av blodgivarens DNA. Vänta med provtagning minst 48 timmar.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

 Information om analysen hittas i

» Tilläggsinformation
Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2019-01-15 kl 08:45 av Joel Holm