Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Hepatit B
VAS Provkod: HepB, HepBc resp HepBs
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.
Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Hälsokontroller och vid misstanke om hepatitsjukdom. Screen av nya blodgivare. Immunitetskontroll. Vid stickskada kontrolleras både patient och skadad personal. Pappersremiss ska användas. Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer. » Tilläggsinformation
Metod: Antigen och antikroppar påvisas med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

Provkoder i VAS:

Hepatit B (HBsAg).................................................HepB
Hepatit B (Anti-HBc)............................................  HepBc
Hepatit B (Anti-HBs)..............................................HepBs

Följande analyskombinationer finns (1 SST-rör, gul kork). Välj provkod enligt nedan:

Hepatit B(HBsAg)+HepC.....................................HBVHCV
Hepatit A+HepB(HBsAg)+HepC+Hep E..............HepA-E
HIV + Hepatit B(HBsAg).......................................HIVHep
BS-screen: HIV + Hepatit B(HBsAg)+HepC.........HIVBC

Hepatit B virus (HBV) smittar genom blod, sex och från mor till barn. Inkubationstid är 2-6 mån. Infektion med HBV kan förlöpa subkliniskt eller akut. Om Hepatit B infektionen ej läker ut kan den övergå i en kronisk aggressiv eller kronisk persisterande form.

Ytantigenet, HBsAg, kan påvisas flera veckor före insjuknandet. Det försvinner vanligen inom några månader men kvarstår hos kroniska bärare. Ytantigenet är huvudmarkör inom hepatit B diagnostiken.   

Hepatit B c-antikroppar (antiHBc) kan påvisas tidigt i sjukdomsförloppet och de kvarstår vanligen livet ut.
Vid positivt utfall för HBsAg görs kompletterande tester för att differentiera mellan akut och kronisk infektion.

Anti-HBs analyseras vid beställning eller vid frågeställning om immunitetsstatus, testen är kvantitativ och används för att bestämma immunitet efter naturlig infektion och vaccination.

Svar lämnas inom 1-3 dagar. Akut undersökning (HBsAg) kan göras efter telefonkontakt och då lämnas svar inom 1-3 timmar. Vissa prover skickas till annat laboratorium för kompletterande tester - svar fås då inom 14 dagar.

Infektion med Hepatit B skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Hygienriktlinje: se länk till extranätet nedan

» Tilläggsinformation
Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre, akuta prov dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:18 av Annelie Bajkusa