Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Rivaroxaban
VAS Provkod: RIVARO
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 1 (Kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet.
I annat fall ska Na-Citratrören centrifugeras 20 min, 2000 g inom 30 min.
Plasman fryses omedelbart i -20°C.

För dosering och koncentrationer i plasma hänvisas till FASS.
Något egentligt terapeutiskt intervall finns inte etablerat.

Enhet: µg/L
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2018-03-21 kl 10:59 av Joel Holm