Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces hälsokontroll MIB
Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB
Faeces, Dientamoeba fragilis MIB
Faeces, mask och maskägg MIB
Faktor II genotyp, se DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A
Faktor V genotyp, se DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A
S- Fenobarbital KEM (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN KS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd)
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg)
Eja- Fertilitet, se SemP-Celler, fertilitet
Fetal RHD-screen, se DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen)
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg)
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
B- FK-506, se B-Takrolimus (Prograf/FK-506)
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam, se S-Bensodiazepiner
S- Folat KEM (Hstd, Vbg)
S- Follitropin, se S-FSH (Follitropin)
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
B- Fosfatidyletanol, se B-PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol)
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg)
Fusobacterium necrophorum PCR MIB
FVhyg, se Vårdhygienisk screen MRGN, VRE mfl
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS