Handböcker och program

Information finns också på Region Hallands extranät.

För att nå informationen på extranätet behöver du ha en behörighet.

Mer information om behörighet till extranätet och inloggning.

Adressen till extranätet är: https://extra.regionhalland.se.

Du hittar informationen under fliken Vård och hälsa/Privata vårdgivare