E-hälsa - webbtidbokning och journal via nätet

Här finns filmen och underlag från e-hälsodagen om webbtidbokning och journal via nätet i Sverige och Halland. Se själv, använd vid arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar, arbetsgrupper - visa hela eller välj ut de delar som är intressant för just din grupp. Klicka på länken "15 september 2014" nedan.

Måndagen den 15 september 2014 genomfördes en e-hälsodag på Hallands sjukhus Halmstad för alla som berörs av införande av webbtidbokning och journal via nätet. Nästan 400 personer kom för att ta del av föreläsningarna. För dem som inte fick plats, inte kunde komma ifrån jobbet eller som vill ta del av detta av annan anledning filmades hela programmet på förmiddagen. Se hela filmen eller ta del av den del som berör dig mest genom att klicka på det kapitel du är intresserad av. Till höger hittar du presentationerna och agendan för dagen. Dessutom hittar du samtliga frågor och svar från dagen sammanställda.

AKTUELL INFORMATION om Journalen via nätet finner du här (för personal).

AKTUELL INFORMATION om Journalen via nätet finner du här (för allmänheten).

Tidigare sammanträden