Cancervård Halland

Region Halland arbetar för att skapa en likvärdig och jämlik cancervård.

Foto: Patrik LeonardssonVar tionde minut insjuknar någon i cancer i Sverige, motsvarande 60 000 nya fall om året. Drygt 2600 av dem bor i Halland.

Cancervården i Halland utgår från den nationella cancerstrategin. Region Halland samverkar med Regionalt Cancercentrum Syd och Regionalt Cancercentrum Väst.

Varje dag räknas

Mellan 2015 och 2018 pågår en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården - Varje dag räknas. Bland annat ska ett nationellt system för standardiserade vårdförlopp införas.

Hittills har 15 standardiserade vårdförlopp implementerats i Halland. Ytterligare tre förlopp startar under hösten 2016. Under 2017 kommer ytterligare tio nya vårdförlopp.

För mer information se länk till RCC i samverkan.